Οικογένειες Ουράνιο Τόξο - Έρευνητική δραστηριότητα


Οικογένειες με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς στην Ελλάδα: Οι εμπειρίες των γονέων

Οικογένειες Ουράνιο Τόξο - Έρευνητική δραστηριότητα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Πεντάρης, Διευθυντής Έρευνας και Ερευνητικών Σπουδών STaCS, Goldsmiths, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

Συντονισμός Έργου: Οικογένειες Ουράνιο Τόξο ΜΚΟ

Η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε στην καταγραφή των εμπειριών ΛΟΑΤΚΙ+ γονέων στην Ελλάδα. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να εξερευνήσει σε βάθος και τις θετικές εμπειρίες των γονέων αυτών αλλά και τις προκλήσεις που βιώνουν μεγαλώνοντας τα παιδιά τους. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Goldsmiths.

Το λινκ για την Ερευνητική Αναφορά από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου είναι εδώ: https://research.gold.ac.uk/id/eprint/35894/

Η Ερευνητική Αναφορά σε .pdf είναι διαθέσιμη εδώ.

Η Σύντομη Αναφορά Κοινωνικής Πολιτικής σε .pdf είναι διαθέσιμη εδώ.